Giải bài 2 Trang 179 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 179 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 59Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã.

Đề bài 2 Trang 179  SGK Sinh học 9:

Mỗi học sinh cần phải làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên?

Lời giải câu 2 Trang 179 SGK Sinh học lớp 9:

– Bản thân có trách nhiệm trong việc gìn giữ và cải tạo thiên nhiên.

– Tuyên truyền với người thân, bạn bè, mọi người xung quanh có ý thức và hành động bảo vệ thiên nhiên.

(BAIVIET.COM)