Giải bài 2 Trang 177 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 177 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 58Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.

Đề bài 2 Trang 177  SGK Sinh học 9:

Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?

Lời giải câu 2 Trang 177 SGK Sinh học lớp 9:

Tài nguyên không phải là vô tận, không đáp ứng hết được mọi nhu cầu sử dụng của con người. Nếu chúng ta không sử dụng chúng một cách hợp lí thì không thể duy trì chúng lâu dài cho thế hệ con cháu mai sau. Vì vậy để đáp ứng được nhu cầu sử dụng hiện tại và duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ con cháu mai sau cần phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên.

(BAIVIET.COM)