Giải bài 2 Trang 177 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 177 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 58: Khu vực Nam Âu.

Đề bài 2 Trang 177 SGK Địa lí 7:

Tại sao nói kinh tế Nam Âu chưa phát triển bằng Bắc Âu, Tây và Trung Âu?

Lời giải câu 2 Trang 177 SGK Địa lí lớp 7:

– Khoảng 20% lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất theo quy mô nhỏ.

– Trình độ sản xuất công nghiệp chưa cao. I-ta-li-a có nền công nghiệp phát triển nhất trong khu vực nhưng công nghiệp cũng chỉ tập trung ở phía bắc đất nước.

(BAIVIET.COM)