Giải bài 2 Trang 175 SGK Toán lớp 4

Giải bài 2 Trang 175 SGK toán lớp 4, phần bài tập Ôn tập về tìm số trung bình cộng.

Đề bài 2 Trang 175 SGK Toán lớp 4:

Trong 5 năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là : 158 người, 147 người, 132 người , 103 người, 95 người. Hỏi trong 5 năm đó, trung bình số dân tăng hàng năm là bao nhiêu người ?

Lời giải câu 2 Trang 175 SGK Toán lớp 4:

Các bước giải :

  1. Tính tổng số người tăng trong 5 năm.
  2. Tính số người tăng trung bình mỗi năm.

Số người thăng trong 5 năm là :

158 + 147 + 132 + 132 + 103 + 95 = 635 (người)

Trung bình số dân tăng hàng năm là :

635 : 5 = 127 (người)

Đáp số : 127 người.

(BAIVIET.COM)