Giải bài 2 Trang 175 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 175 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết.

Đề bài 2 Trang 175 SGK Sinh học 8:

Nêu vai trò của một số hoocmôn, từ đó xác định tầm quan trọng của các hệ nội tiết nói chung.

Lời giải câu 2 Trang 175 SGK Sinh học lớp 8:

Tính chất và vai trò của hoocmôn

a) Tính chất : Mỗi hoocmôn chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan xác định (gọi là cơ quan đích), mặc dù các hoocmôn này theo máu đi khắp cơ thể (tính đặc hiệu của hoócmôn).

Hoocmôn có hoạt tính sinh học rất cao, chỉ tác động với một lượng nhỏ cũng gây hiệu quả rõ rệt.

Hoocmôn không mang tính đặc trưng cho loài. Ví dụ, người ta dùng insulin của bò (thay insulin của người) để chữa bệnh tiểu đường cho người.

b) Vai trò

Những nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu lâm sàng cho phép kết luận : nhờ sự điều khiển, điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết (mà thực chất là các hoocmôn) đã :

– Duy trì được tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể.

– Điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường

Do đó, sự mất cân bằng trong hoạt động nội tiết thường dẫn đến tình trạng bệnh lí. Vì vậy, hoocmôn có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể.

BAIVIET.COM