Giải bài 2 Trang 174 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 174 SGK toán lớp 3, phần bài tập Ôn tập về hình học.

Đề bài 2 Trang 174 SGK Toán lớp 3:

Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 35cm, 26cm, 40cm.

Lời giải câu 2 Trang 174 SGK Toán lớp 3:

Chu vi của hình tam giác là: 35 + 26 + 40 = 101 (cm)

Đáp số : 101cm.

(BAIVIET.COM)