Giải bài 2 Trang 174 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 174 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật.

Đề bài 2 Trang 174 SGK Sinh học 11:

Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?

Lời giải câu 2 Trang 174 SGK Sinh học lớp 11

Động vật sinh sản vô tính tạo ra các thê hệ con cháu giống hệt nhau và giống hệt mẹ về mặt di truyền, không có sự thay đổi nào về di truyền giúp chúng thích nghi với điều kiện môi trường khác môi trường ban đầu, vì vậy khi điều kiện sống thay đổi chúng không có khả năng thích ứng, dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết.

BAIVIET.COM