Giải bài 2 Trang 174 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 174 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu.

Đề bài 2 Trang 174 SGK Địa lí 7:

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

– Tính thu nhập bình quân đầu người của mỗi nước.

– Nêu nhận xét về cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) và rút ra kết luận về nền kinh tế của các nước trong bảng (năm 2000).

giai bai 2 trang 174 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu 2 Trang 174 SGK Địa lí lớp 7:

– Tính thu nhập bình quân đầu người :

  • Pháp: 21.862,2 USD/người.
  • Đức: 22.785,8 USD/người.
  • Ba Lan: 4.082,5 USD/người.
  • CH Séc: 4.929,8 USD/người.

– Nhận xét về cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP):

  • Trong cơ cấu tổng sản phầm trong nước GDP của Pháp, Đức, Ba Lan, CH Séc, chiếm tỉ trọng cao nhất là khu vực dịch vụ và thấp nhất là khu vực nông – lâm – ngư nghiệp.
  • Tỉ trọng các khu vực kinh tế có sự chênh lệch giữa các nước.

– Rút ra kết luận về nền kinh tế có sự chênh lệch giữa các nước:

  • Các nước có nền kinh tế khác nhau, thể hiện qua tổng sản phẩm , tổng sản phẩm bình quân đầu người .
  • Nước đứng đầu về tổng sản phẩm trong nước (GDP )và (GDP/ người) là Đức, tiếp theo là Pháp , CH Séc có tổng sản phẩm trong nước thấp nhất ,Ba Lan có GDP/ người thấp nhất.

(BAIVIET.COM)