Giải bài 2 Trang 173 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 2 Trang 173 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 34: Sơ lược về laze.

Đề bài 2 Trang 173 SGK Vật lý lớp 12:

Nêu các đặc điểm của chùm sáng (tia laze) do laze phát ra.

Lời giải câu 2 Trang 173 SGK Vật lý lớp 12:

Các đặc điểm của chùm sáng (tia laze) do laze phát ra:

  • Tính đơn sắc cao.
  • Tính định hướng cao.
  • Tính kết hợp của chùm sáng cao.
  • Có cường độ lớn.

(BAIVIET.COM)