Giải bài 2 Trang 172 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 172 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 52: Địa y.

Đề bài 2 Trang 172 SGK Sinh học 6:

Thành phần cấu tạo của địa y gồm những gì ?

Lời giải câu 2 Trang 172 SGK Sinh học lớp 6:

Địa y là dạng cộng sinh giữa một số loại tảo và nấm; tế bào tảo màu xanh xen kẽ các sợi nấm không màu. Các sợi nấm hút nước và muối khoáng cung cấp cho tảo. Tảo có chất diệp lục, sử dụng nước và muối khoáng chế tạo ra chất hữu cơ dùng chung.

BAIVIET.COM