Giải bài 2 Trang 171 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 171 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người.

Đề bài 2 Trang 171 SGK Sinh học 8:

Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người ?

Lời giải câu 2 Trang 171 SGK Sinh học lớp 8:

– Tiếng nói và chữ viết là kết quả của sự khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật, hiện tượng cụ thể, thuộc hệ thống tín hiệu thứ 2, tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao.

– Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau và các thế hệ sau, là cơ sở của tư duy.

BAIVIET.COM