Giải bài 2 Trang 171 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 171 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 56: Khu vực Bắc Âu.

Đề bài 2 Trang 171 SGK Địa lí 7:

Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí đế phát triển kinh tế như thế nào?

Lời giải câu 2 Trang 171 SGK Địa lí lớp 7:

– Khai thác nguồn thủy diện dồi dào và rẻ để phát triển công nghiệp.

– Phát triển kinh tế biển : hàng hải và đánh cá, khai thác dầu khí ở Biển Bắc.

– Phát triển công nghiệp khai thác rừng, sản xuất đồ gỗ và giấy xuất khẩu.

(BAIVIET.COM)