Giải bài 2 Trang 170 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 170 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 51: Nấm (tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 170 SGK Sinh học 6:

Nấm hoại sinh có vai trò như thế nào trong tự nhiên ?

Lời giải câu 2 Trang 170 SGK Sinh học lớp 6:

Nấm hoại sinh có vai trò rất quan trọng trong tự nhiên. Chúng giúp phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ, vừa giải quyết việc ùn tắc các xác chết trên mặt đất, vừa cung cấp chất vô cơ cho cây xanh sử dụng làm nguyên liệu tổng hợp chất hữu cơ mới. Nấm hoại sinh đóng góp tích cực trong chu trình tuần hoàn của vật chất trong tự nhiên.

BAIVIET.COM