Giải bài 2 Trang 17 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 2 Trang 17 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 3: Con lắc đơn.

Đề bài 2 Trang 17 SGK Vật lý lớp 12:

Viết công thức tính chu kì của con lắc đơn khi dao động nhỏ.

Lời giải câu 2 Trang 17 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 2 Trang 17 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)