Giải bài 2 Trang 17 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 17 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 17 SGK toán lớp 3)

Đề bài 2 Trang 17 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 2 Trang 17 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 2 Trang 17 SGK Toán lớp 3:

Số người ở trong 4 thuyền là: 5 x 4 = 20 (người).

Đáp số: 20 người.

(BAIVIET.COM)