Giải bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 3: Trung Quốc.

Đề bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử 11:

Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

Lời giải câu 2 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 11:

– Phong trào diễn ra một cách liên tục, rộng lớn, quyết liệt, hết sức sôi nổi và nó cũng có kết quả nhất định.

– Thể hiện tinh thần yêu nước và đấu tranh kiên cường của nhân dân TQ chống lại PK và ĐQ

– Lãnh đạo: Sĩ phu yêu nước tiến bộ, giai cấp tư sản. Lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân

– Các phong trào đấu tranh đều thất bạido bị triều đình Mãn Thanh và đế quốc đàn áp ngay từ những bước đầu.

– Mang tính chất dân tộc

– Cổ vũ phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc và các nước thuộc địa khu vực Châu Á.

– Để lại bài học kinh nghiệm trong tiến hành cách mạng.

(BAIVIET.COM)