Giải bài 2 Trang 17 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 17 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống.

Đề bài 2 Trang 17 SGK Địa lí 9:

Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân?

Lời giải câu 2 Trang 17 SGK Địa lí lớp 9:

– Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 90,3% (năm 1999).

– Mức thu nhập bình quân trên đầu người gia tăng.

– Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn.

– Tuổi thọ bình quân tăng.

– Tỉ lệ tử vong, suy dinh dưỡng của trẻ em ngày càng giảm, nhiều dịch bệnh được đẩy lùi….

BAIVIET.COM