Giải bài 2 Trang 17 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 2 Trang 17 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí.

Đề bài 2 Trang 17 SGK Địa lí 6:

Hãy xác định toạ độ địa lí của các địa điểm G, H trên hình 12.

Giai bai 2 Trang 17 SGK Dia li lop 6 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 17 SGK Địa lí lớp 6:

Toạ độ các điểm G và H trên hình 12 là:

– G (130ºĐ và 15ºB)

– H (125ºĐ và 0º)

(BAIVIET.COM)