Giải bài 2 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 2 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo.

Đề bài 2 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12:

Trình bày tiên đề Bo về các trạng thái dừng.

Lời giải câu 2 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12:

Tiên đề Bo:

– Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trong các trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ.

– Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, electron chỉ chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là các quỹ đạo dừng.

(BAIVIET.COM)