Giải bài 2 Trang 169 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 169 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 51: Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.

Đề bài 2 Trang 169 SGK Sinh học 7:

So sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của khỉ hình người với khỉ và vượn.

Lời giải câu 2 Trang 169 SGK Sinh học lớp 7:

Một số tập tính:

– Sống theo bầy đàn.

– Bảo vệ đàn, lãnh thổ và phân chia lãnh thổ.

– Đánh nhau tranh giành con cái vào mùa sinh sản.

– Đẻ con và chăm sóc con non.

Giai bai 2 Trang 169 SGK Sinh hoc lop 7

BAIVIET.COM