Giải bài 2 Trang 168 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 168 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 168 SGK toán lớp 3).

Đề bài 2 Trang 168 SGK Toán lớp 3:

Mỗi tuần lễ Hường học 5 tiết toán, cả năm học có 175 tiết toán. Hỏi cả năm học Hường học bao nhiêu tuần lễ ?

Lời giải câu 2 Trang 168 SGK Toán lớp 3:

Số tuần lễ Hường học trong cả năm là :

175 : 5 = 35 (tuần)

Đáp số : 35 tuần lễ.

(BAIVIET.COM)