Giải bài 2 Trang 168 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 168 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.

Đề bài 2 Trang 168 SGK Sinh học 8:

Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả.

Lời giải câu 2 Trang 168 SGK Sinh học lớp 8:

Có thể lấy ví dụ : khi cho gà ăn kết hợp với gõ mõ nhiều lần sẽ hình thành ở gà phản xạ có điều kiện : “tiếng mõ là tín hiệu gọi ăn”, nên khi nghe mõ là gà chạy về ăn. Sở dĩ như vậy là do giữa vùng thính giác và vùng ăn uống trên vỏ não đã hình thành đường liên hệ tạm thời. Tuy nhiên, nếu gõ mõ, gà chạy về mà không được cho ăn nhiều lần thì về sau khi nghe tiếng mõ gà cũng không chạy về nữa. Đó là do đường liên hệ tạm thời giữa vùng ăn uống và vùng thính giác không được củng cố nên đã mất.

BAIVIET.COM