Giải bài 2 Trang 166 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 166 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 165, 166 SGK toán lớp 3).

Đề bài 2 Trang 166 SGK Toán lớp 3:

Nhà trường mua 105 hộp bánh, mỗi hộp có 4 cái bánh. Số bánh này được đem chia hết cho các bạn, mỗi bạn được 2 cái bánh. Hỏi có bao nhiêu bạn được nhận bánh ?

Lời giải câu 2 Trang 166 SGK Toán lớp 3:

Số bánh nhà trường đã mua :

4 x 105 = 420 (cái)

Số bạn được nhận bánh là :

420 : 2 = 210 (cái)

Đáp số : 210 bạn.

(BAIVIET.COM)