Giải bài 2 Trang 165 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 165 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Đề bài 2 Trang 165 SGK Vật lý lớp 10:

Lập phương trình trạng thái của khí lý tưởng.

Lời giải câu 2 Trang 165 SGK Vật lý lớp 10:

Giai bai 2 Trang 165 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)