Giải bài 2 Trang 165 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 165 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 54: Ô nhiễm môi trường.

Đề bài 2 Trang 165  SGK Sinh học 9:

Tác hại của ô nhiễm môi trường là gì?

Lời giải câu 2 Trang 165 SGK Sinh học lớp 9:

– Việc gây ô nhiễm môi trường có hại đến đời sống, sức khỏe của con người và các sinh vật khác.

– Làm suy thoái hệ sinh thái và môi trường sống của sinh vật.

– Tạo điều kiện cho nhiều loài sinh vật gây bệnh phát triển.

– Ảnh hưởng đến hệ sinh thái, gây các bệnh di truyền, ung thư cho con người.

(BAIVIET.COM)