Giải bài 2 Trang 165 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 165 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác.

Đề bài 2 Trang 165 SGK Sinh học 8:

Quá trình thu nhận kích thích của sóng âm diễn ra như thế nào giúp người ta nghe được ?

Lời giải câu 2 Trang 165 SGK Sinh học lớp 8:

Sóng âm từ nguồn âm phát ra được vành tai hứng lấy, truyền qua ốc tai vào là rung màng nhĩ, rồi truyền qua chuỗi xương tai và làm rung màng “cửa bầu” và cuối cùng làm chuyển động ngoại dịch rồi nội dịch trong ống tai màng, tác động lên cơ quan Coocti. Sự chuyển động ngoại dịch được dễ dàng nhờ có màng của “cửa tròn” (ở gần cửa bầu, thông với khoang tai giữa).

Tùy theo sóng âm có tần số cao (âm bổng) hay thấp (âm trầm), mạnh hay yếu mà sẽ làm cho các tế bào thụ cảm thính giác của cơ quan Coocti ở vùng này hay vùng khác trên màng cơ sở hung phấn, truyền về vùng phân tích tương ứng ở trung ương cho ta nhận biết về các âm thanh đó.

BAIVIET.COM