Giải bài 2 Trang 165 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 165 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 50: Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Bộ  ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt.

Đề bài 2 Trang 165 SGK Sinh học 7:

Trình bày đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghi với đời sống đào hang trong đất.

Lời giải câu 2 Trang 165 SGK Sinh học lớp 7:

Đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghi với cuộc sống đào hang trong đất được thể hiện :

– Có chi trước ngắn, bàn tay rộng và ngón tay to khỏe để đào hang.

– Thị giác kém phát triển, nhưng khứu giác rất phát triển, đặc biệt có lông xúc giác dài ở trên mõm.

BAIVIET.COM