Giải bài 2 Trang 164 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 164 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 50: Vi khuẩn (tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 164 SGK Sinh học 6:

Vi khuẩn có vai trò gì trong nông nghiệp và công nghiệp ?

Lời giải câu 2 Trang 164 SGK Sinh học lớp 6:

+ Trong nông nghiệp:

– Phân giải cành, lá cây thành mùn và muối khoáng, giúp cây có thêm chất dinh dưỡng.

– Tham gia cố định Nitơ- một chất quan trọng cho sự phát triển của mọi loại thực vật.

+ Trong công nghiệp:

– Giúp hình thành than đá và dầu mỏ- hai loại nhiên liệu quan trọng cho sản xuất công nghiệp.

– Là mắt xích quan trọng trong ngành công nghệ sinh học: lên men, sản xuất vitamin, làm sạch nguồn nước,…

– Có vai trò quan trọng trong công nghiệp thực phẩm: làm giấm, chế biến dưa cà, thủy hải sản,…

BAIVIET.COM