Giải bài 2 Trang 163 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 163 SGK toán lớp 3, phần bài tập Chia số có năm chữ số với số có một chữ số.

Đề bài 2 Trang 163 SGK Toán lớp 3:

Một cửa hàng có 36550kg xi măng, đã bán 1/5 số xi măng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam xi măng ?

Lời giải câu 2 Trang 163 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 2 Trang 163 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)