Giải bài 2 Trang 163 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 163 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu.

Đề bài 2 Trang 163 SGK Địa lí 7:

Phân tích hình 54.2 để thấy:

– So với thế giới, châu Âu là một châu lục có dân số già.

– Dân số châu Âu vẫn đang có xu hướng già đi.

giai bai 2 trang 163 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu 2 Trang 163 SGK Địa lí lớp 7:

Phân tích hình 54.2:

– So với thế giới, châu Âu là một châu lục có dân số già:

+ Dân số dưới độ tuổi lao động của châu Âu giảm dần từ năm 1960 đến năm 2000. Trong khi dân số dưới độ tuổi lao động của thế giới tăng liên tục từ năm 1960 đến năm 2000.

+ Dân số trong độ tuổi của châu Âu tăng chậm từ năm 1960 đến năm 1980 và giảm dần từ năm 1980 đến năm 2000. Trong khi đó, dân số trong độ tuổi của thế giới tăng liên tục từ năm 1960 đến năm 2000.

+ Dân số trên độ tuổi lao động của châu Âu tăng liên tục từ năm 1960 đến năm 2000. Trong khi đó, dân số trên độ tuổi lao động của thế giới cũng tăng liên tục từ năm 1960 đến năm 2000, nhưng chỉ chiếm một tỉ lệ không đáng kể trong tháp tuổi.

– Dân số châu Âu vẫn đang có xu hướng già đi, vì hình dạng tháp tuổi của châu Âu đã chuyển từ tháp tuổi trẻ (đáy rộng, đỉnh hẹp) năm 1960 sang tháp tuổi giả (đáy không rộng, đỉnh không hẹp).

(BAIVIET.COM)