Giải bài 2 Trang 162 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 2 Trang 162 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 31: Hiện tượng quang điện trong.

Đề bài 2 Trang 162 SGK Vật lý lớp 12:

Hiện tượng quang điện trong là gì ? Giải thích tính quang dẫn của một chất.

Lời giải câu 2 Trang 162 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 2 Trang 162 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)