Giải bài 2 Trang 162 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 162 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ.

Đề bài 2 Trang 162 SGK Vật lý lớp 10:

Viết hệ thức liên hệ giữa p và T trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định.

Lời giải câu 2 Trang 162 SGK Vật lý lớp 10:

Giai bai 2 Trang 162 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)