Giải bài 2 Trang 161 SGK Toán lớp 4

Giải bài 2 Trang 161 SGK toán lớp 4, phần bài tập Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 161 SGK Toán lớp 4:

Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn :

a) 7426 ; 999 ; 7642 ; 7624 ;

b) 3158 ; 3518 ; 1853 ; 3190.

Lời giải câu 2 Trang 161 SGK Toán lớp 4:

Giai bai 2 Trang 161 SGK Toan lop 4 – Loi giai

(BAIVIET.COM)