Giải bài 2 Trang 161 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 161 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 50: Vệ sinh mắt.

Đề bài 2 Trang 161 SGK Sinh học 8:

Tại sao người già thường phải đeo kính lão.

Lời giải câu 2 Trang 161 SGK Sinh học lớp 8:

Người già thường bị viễn thị do thể thủy tinh bị lão hóa, mất tính đàn hồi, không phồng được. Muốn nhìn rõ vật phải đeo thêm kính lão (kính hội tụ).

BAIVIET.COM