Giải bài 2 Trang 161 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 161 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 50: Vi khuẩn.

Đề bài 2 Trang 161 SGK Sinh học 6:

Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào ? Thế nào là vi khuẩn kí sinh, vi khuẩn hoại sinh ?

Lời giải câu 2 Trang 161 SGK Sinh học lớp 6:

– Dinh dưỡng của vi khuẩn: vi khuẩn không tự chế tạo được chất hữu cơ, do đó chúng phải lấy chất hữu cơ từ cơ thể sinh vật khác. Do đó chúng dinh dưỡng theo kiểu kí sinh hoặc hoại sinh.

– Vi khuẩn kí sinh : vi khuẩn sống trong cơ thể sống khác, lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể sống đó.

– Vi khuẩn hoại sinh : vi khuẩn sống dựa vào sự phân hủy của cơ thể sinh vật khác, chúng lấy các chất trong quá trình phân hủy của cơ thể khác làm chất dinh dưỡng cho mình.

BAIVIET.COM