Giải bài 2 Trang 16 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 16 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 4 : Lai hai cặp tính trạng.

Đề bài 2 Trang 16 SGK Sinh học 9:

Biến dị tổ hợp là gì? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?.

Lời giải câu 2 Trang 16 SGK Sinh học lớp 9:

– Sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P, làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này gọi là biến dị tổ hợp.

– Biến dị tổ hợp được xuất hiện trong các hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).

(BAIVIET.COM)