Giải bài 2 Trang 159 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 159 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt.

Đề bài 2 Trang 159 SGK Vật lý lớp 10:

Thế nào là quá trình đẳng nhiệt ?

Lời giải câu 2 Trang 159 SGK Vật lý lớp 10:

Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt.

(BAIVIET.COM)