Giải bài 2 Trang 159 SGK Toán lớp 4

Giải bài 2 Trang 159 SGK toán lớp 4, phần bài tập Thực hành.

Đề bài 2 Trang 159 SGK Toán lớp 4:

Em bước đi 10 bước dọc thẳng theo sân trường từ A đến B.

– Em ước lượng đoạn thẳng AB dài mấy mét ?

– Em hãy kiểm tra bằng cách dùng thước dây để đo độ dài đoạn thẳng AB.

Lời giải câu 2 Trang 159 SGK Toán lớp 4:

Các em hãy làm theo yêu cầu trên.

Gợi ý :

Các em hãy ước lượng độ rộng của 1 bước chân bao gồm cả bàn chân của mình được coi là x ;

Sau đó đếm số bước mà mình đi được coi là y ;

Kết quả tính tương đối là x*y.

(BAIVIET.COM)