Giải bài 2 Trang 159 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 159 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật.

Đề bài 2 Trang 159 SGK Sinh học 6:

Thế nào là thực vật quý hiếm ?

Lời giải câu 2 Trang 159 SGK Sinh học lớp 6:

Thực vật quý hiếm là những loài thực vật có giá trị về mặt này hay mặt khác và có xu hướng ngày càng ít đi do bị khai thác quá mức.

BAIVIET.COM