Giải bài 2 Trang 159 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 159 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu.

Đề bài 2 Trang 159 SGK Địa lí 7:

Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Phân tích các biểu đồ hình 53.1, theo trình tự:

giai bai 2 trang 159 sgk dia li lop 7 - de bai

– Nhiệt độ trung bình tháng I và tháng VII. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng I và tháng VII. Nhận xét chung về chế độ nhiệt.

– Các tháng mưa nhiều. Các tháng mưa ít. Nhận xét chung về chế độ mưa.

– Xác định kiểu khí hậu của từng chạm. Cho biết lí do.

– Xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C) với các lát cắt thảm thực vật (D , E , F) thành từng cặp sao cho phù hợp.

Lời giải câu 2 Trang 159 SGK Địa lí lớp 7:

– Trạm A:

+ Nhiệt độ:

 • Nhiệt độ trung bình tháng I khoảng: -7ºC.
 • Nhiệt độ trung bình tháng VII khoảng: 18ºC
 • Biên độ nhiệt năm khoảng: 25ºC
 • Nhận xét chung về chế độ nhiệt: khá khắc nghiệt.

+ Lượng mưa:

 • Các tháng mưa nhiều: 5, 6, 7, 8.
 • Các tháng mưa ít: các tháng còn lại.
 • Nhận xét chung về chế độ mưa: mưa vào mùa hạ, nhưng lượng mưa không lớn

+ Thuộc kiểu khí hậu: ôn đới lục địa, do mưa vào mùa hạ, 3 tháng mùa đông có nhiệt độ dưới 0ºC , biên độ nhiệt năm cao.

– Trạm B:

+ Nhiệt độ:

 • Nhiệt độ trung bình tháng I khoảng: 6ºC.
 • Nhiệt độ trung bình tháng VII khoảng: 20ºC.
 • Biên độ nhiệt năm khoảng: 14ºC.
 • Nhận xét chung về chế độ nhiệt: tương đối gay gắt.

+ Lượng mưa:

 • Các tháng mưa nhiều: 9, 10, 11, 12.
 • Các tháng mưa ít: các tháng còn lại.
 • Nhận xét chung về chế độ mưa: mưa mùa thu – đông.

+ Thuộc kiểu khí hậu: địa trung hải, do mưa vào mùa thu – đông.

– Trạm C:

+ Nhiệt độ:

 • Nhiệt độ trung bình tháng I khoảng: 5ºC.
 • Nhiệt độ trung bình tháng VII khoảng: 158ºC.
 • Biên độ nhiệt năm khoảng: 10ºC.
 • Nhận xét chung về chế độ nhiệt: ôn hòa.

+ Lượng mưa:

 • • Các tháng mưa nhiều: 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3.
 • • Các tháng mưa ít: các tháng còn lại.
 • • Nhận xét chung về chế độ mưa: mưa quanh năm và lượng mưa tương đối lớn.

+ Thuộc kiểu khí hậu: ôn đới hải dương, do mưa quanh năm và không có tháng nào nhiệt độ dưới 0ºC.

– Xếp các kiểu biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C) với các lát cắt thảm thực vật (D, E, F) thành từng cặp sao cho phù hợp: A – D, B – F, C – E.

(BAIVIET.COM)