Giải bài 2 Trang 158 SGK Toán lớp 4

Giải bài 2 Trang 158 SGK toán lớp 4, phần bài tập Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 158 SGK Toán lớp 4:

Quãng đường từ bản A đến bản B dài 12km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100 000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Lời giải câu 2 Trang 158 SGK Toán lớp 4:

12 km = 1 200 000cm

Độ dài quãng đường từ bản A đến bản B trên bản đồ là :

1 200 000 : 100 000 = 12 (cm)

Đáp số : 12 cm.

(BAIVIET.COM)