Giải bài 2 Trang 158 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 158 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 158 SGK Địa lí 7:

Tại sao thảm thực vật ở châu Âu lại thay đổi từ tây sang đông?

Lời giải câu 2 Trang 158 SGK Địa lí lớp 7:

Thảm thực vật ở châu Âu thay đổi từ tây sang đông vì có sự thay đổi về nhiệt độ và lượng mưa. Phía tây có khí hậu ôn hòa, mưa quanh năm và lượng mưa tương đối lớn nên rừng lá rộng phát triển. Vào sâu trong đất liền, biên độ nhiệt trong năm lớn, lượng mưa giảm nên rừng lá rộng phát triển. Càng đi về phía đông, lượng mưa càng giảm, biên độ nhiệt lớn nên thảo nguyên thay thế cho rừng.

(BAIVIET.COM)