Giải bài 2 Trang 157 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 2 Trang 157 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 25: Tự cảm.

Đề bài 2 Trang 157 SGK Vật lý lớp 11:

Phát biểu định nghĩa từ thông riêng, độ tự cảm của một mạch kín.

Lời giải câu 2 Trang 157 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 2 Trang 157 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)