Giải bài 2 Trang 157 SGK Toán lớp 4

Giải bài 2 Trang 157 SGK toán lớp 4, phần bài tập Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ.

Đề bài 2 Trang 157 SGK Toán lớp 4:

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, chiều dài phòng học lớp em đo được 4cm. Hỏi chiều dài thật của phòng học đó là mấy mét ?

Lời giải câu 2 Trang 157 SGK Toán lớp 4:

Chiều dài thật của phòng học là:

4 × 200 = 800 (cm) = 8m.

Đáp số : 8 mét.

(BAIVIET.COM)