Giải bài 2 Trang 157 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 157 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 157 SGK Sinh học 11:

Nêu một số nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

Lời giải câu 2 Trang 157 SGK Sinh học lớp 11:

Một số nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật:

– Thức ăn: có ảnh hưởng mạnh nhất đến sinh trưởng và phát triển của động vật và người. Ví dụ, thiếu prôtêin động vật chậm lớn và gầy yếu, dễ mắc bệnh. Thiếu vitamin D gây bệnh còi xương, chậm lớn ở động vật và người.

– Nhiệt độ: Mỗi loài động vật sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ môi trường thích hợp.

– Ánh sáng:

+ Phơi nắng vào mùa lạnh giúp động vật tăng nhiệt độ cơ thể.

+ Tia tử ngoại tác động lên da biến tiền vitamin D thành vitamin D tham gia quá trình hình thành xương.

BAIVIET.COM