Giải bài 2 Trang 155 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 155 SGK toán lớp 3, phần bài tập Phép cộng các số trong phạm vi 100 000.

Đề bài 2 Trang 155 SGK Toán lớp 3:

Đặt tính rồi tính :

a) 18257 + 64439

52819 + 6546

b) 35046 + 26734

2475 + 6820

Lời giải câu 2 Trang 155 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 1 Trang 155 SGK Toan lop 3 - Loi giai

(BAIVIET.COM)