Giải bài 2 Trang 155 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 2 Trang 155 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái.

Đề bài 2 Trang 155 SGK Sinh học 12:

Thế nào là giới hạn sinh thái? Lấy ví dụ minh hoạ về giới hạn sinh thái của sinh vật.

Lời giải câu 2 Trang 155 SGK Sinh học lớp 12

– Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian. Nằm ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật không thể tồn tại được.

– Ví dụ:

+ Cá rô phi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5,6 đến 42ºC. Nhiệt độ 5,6ºC là giới hạn dưới, 42ºC là giới hạn trên, khoảng thuận lợi là 20 – 35ºC.

+ Giới hạn sinh thái của loài xương rồng xa mạc: từ 22 đến 42 độºC. Giới hạn dưới là 22ºC, giới hạn trên là 42ºC, khoảng thuận lợi là 32ºC

BAIVIET.COM