Giải bài 2 Trang 154 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 154 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 48: vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người.

Đề bài 2 Trang 154 SGK Sinh học 6:

Kể tên một số loài động vật ăn thực vật.

Lời giải câu 2 Trang 154 SGK Sinh học lớp 6:

Một số loài động vật ăn thực vật: Ngựa, trâu, bò, thỏ, cừu, dê, cá trắm, lợn biển, sóc, chim ăn hạt,…

BAIVIET.COM