Giải bài 2 Trang 153 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 153 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 50: Hệ sinh thái .

Đề bài 2 Trang 153 SGK Sinh học 9:

Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: Cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái, rắn, châu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ. Một số gơi ý về thức ăn như sau:

Lời giải câu 2 Trang 153 SGK Sinh học lớp 9:

Giai bai 2 Trang 153 SGK Sinh hoc lop 9

– Cây cỏ là thức ăn của bọ rùa, châu chấu.

– Ếch nhái ăn bọ rùa, châu chấu.

– Rắn ăn ếch nhái, châu chấu.

– Gà ăn cây cỏ và châu chấu.

– Cáo ăn thịt gà.

– … (dựa vào kiến thức đã biết trong các lớp trước và trong thực tế, em hãy đưa ra thêm về quan hệ thức ăn có thể có của các loài còn lại và vẽ toàn bộ một lưới thức ăn).

(BAIVIET.COM)