Giải bài 2 Trang 152 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 152 SGK toán lớp 3, phần bài tập Diện tích hình chữ nhật.

Đề bài 2 Trang 152 SGK Toán lớp 3:

Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài 14cm. Tính diện tích miếng bìa đó.

Lời giải câu 2 Trang 152 SGK Toán lớp 3:

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là :

14 x 5 = 70 (cm²)

Đáp số : 70 cm².

(BAIVIET.COM)